มีรถมินิบัสให้เช่า

ติดต่อเราทางหมายเลขโทรศัพท์ +855 12 444 314

รถมินิบัสใหม่
สะดวกสบาย

คนขับขับรถดีมาก

ตัวเอง
มีความสุข
ไม่ต้องกังวล